Ni registrerar själva Era ärenden via vårt internetbaserade system, grundpris enligt prislista. Om ni hellre vill att vi skall registrera Era ärenden tillkommer en kostnad om 20 kr per ärende.
Dag 0: Inkassoärendet registreras
Dag 1: Ett inkassokrav skickas till Er kund och när kunden sedan betalar till oss redovisar vi pengarna till Er snarast.
Dag 9: Om Er kund inte betalar inkassokravet förbereds ärendet för rättslig hantering. Då den rättsliga hanteringen är förknippad med vissa kostnader görs en kontroll av kundens betalningsförmåga innan den rättsliga hanteringen inleds. Kundens betalningsförmåga kontrolleras genom att kontrollera om det finns obetalda skulder, betalningsanmärkningar mm. Beroende på utfallet av kreditbedömningen och den nuvarande fordrans karaktär bestäms om rättslig hantering, normalt betalningsföreläggande hos kronofogden, ska inledas. Kostnad enligt prislista därutöver tillkommer kronofogdens avgift om 300 kr.

I vissa fall saknar kunden helt betalningsförmåga för tillfället. Vi överför då ärendet till vår långtidsbevakning. Vi gör regelbundna kontroller för att se om den ekonomiska situationen hos kunden förbättrats och ser till så att fordran inte preskriberas. Kostnaden för denna hantering är 50% av indrivna medel.

Om en fordran är tvistig är den rättsliga hanteringen i tingsrätten nästa steg. Vi företräder Er i rätten och har erfarenhet av uppdrag inom följande områden:
arvsrätt, entreprenader, familjerätt, köprätt, hyrestvister, skadestånd, skuldsanering, insolvensrätt

Startsida Om oss Prislista Bli kund Kundinloggning
 
Copyright © 2011 Ackurat Inkasso AB. All rights reserved.
.